Ubuntu 22.04
Sponsored Link

Ruby 3.0 : インストール2022/08/26

 
Ruby 3.0 をインストールします。
[1] Ruby 3.0 のインストールと動作確認です。
root@dlp:~#
apt -y install ruby3.0
root@dlp:~#
ruby -v

ruby 3.0.2p107 (2021-07-07 revision 0db68f0233) [x86_64-linux-gnu]

# テストスクリプトを作成して動作確認

root@dlp:~# cat > ruby_test.rb <<'EOF' 
msg = Class.send(:new, String);
mymsg = msg.send(:new, "Hello Ruby World !\n");
STDOUT.send(:write, mymsg)
EOF 

root@dlp:~#
ruby ruby_test.rb

Hello Ruby World !
関連コンテンツ